Top > Music > V.A. > Others(World | BGM) > CD > Nihon No Minyo: Hokuriku, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu Hen
 
 
 

V.A. - Nihon No Minyo: Hokuriku, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu Hen (CD)

 
 
 

Nihon No Minyo: Hokuriku, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu Hen
 
 
CD
 
with OBI
 
 
In Stock
    Get it by 5 days - 15 days and will ship out 48 hours  internationally
 
USD 14.80  
 
 
 Shipping Charge Calculator
 
 
Country/Region : 
 
 
 
Shipping Type : 
    >> Shipping Charge :   
USD 18.48  
 
 
Small Packet : International economy registered shipping.
* Over 2kg, switch to EMS.
 
 
 
The Shipping Charge is this single item and the correct Shipping Charge
in total will be shown at Shopping Cart page.
 
 
Exchange Rate
 
 
 
 
 
 
 
   Return policy : 7 days after
   received. Please read details
   in Return Policy.
 
 
Share: 
 
 
Item Specifics
 
 
Catalog # (SKU) :  COCN-60064
 
Release Date. :  2019/11/27
 
UPS/EAN/JAN :  4549767075730
 
Label :  COLUMBIA
 
Number of Discs :  1
 
Edition :  Japan
 
Format :  CD
 
 
 
 
Personnel
 
 
V.A.
 
 
Details
 
 
 
 
 
 
    Tracklisting   
 
 
1. ECCHUU OWARA BUSHI / NAKAMURA SEIETSU
2. YAMANAKA BUSHI / HARUMI YOKO
3. GUJOU BUSHI-KAWASAKI- / YAMAZAKI SADAMICHI
4. OKAZAKI GOMANGOKU / ITO YOSEN
5. ISE ONDO / SAITO KYOKO
6. MIYAZU BUSHI / HARADA NAOYUKI
7. KAWACHI ONDO / HATSUNEYA YASUHIRO
8. KAIGARA BUSHI / HAMASAWA CHOZEBURO
9. YASUGI BUSHI / KURODA SACHIKO 2ND
10. SHIMOTSUI BUSHI / KUBO NATSUE 1ST
11. KONPIRA FUNEFUNE / KIKUCHI KEIKO
12. IYO MANZAI / KURODA SACHIKO 1ST
13. YOSAKOI BUSHI / HONJO HIDETARO
14. KURODA BUSHI / AKASAKA KOUME
15. NAGASAKI BURABURA BUSHI / NISHINO TOMOZUMI
16. OTEMOYAN / TAN MIDORI
17. SEKI NO TAI TSURI UTA / KAWAGUCHI KAZUYUKI
18. KARIBOSHI KIRI UTA / TODO TERUAKI
19. KAGOSHIMA OHARA BUSHI / KUBO KYOKO
20. ASADOYA YUNTA / IHA MIDORI
 
 
 
 
 
 

 
  More Interest from V.A.  
 
 
 
 
 
Page: 83 / 84

500 Results